Co to jest kremacja zwłok?

 Kremacja zwłok to proces, który polega na spaleniu szczątków ludzkich. Ciało osoby, która ma zostać skremowana, jest przygotowywane podobnie jak w przypadku decyzji o tradycyjnej ceremonii, a następnie poddane spalaniu i grzebane na cmentarzu.
W przypadku kremacji zwłok, ceremonia podzielona jest na dwie części – przed spopieleniem zwłok oraz po ich skremowaniu. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kremowanie zwłok – kwestie prawne i religijne

Prawo polskie dopuszcza możliwość kremacji zwłok. Wymagane jest jednak, aby po jej wykonaniu, pozostałe szczątki zostały pochowane na cmentarzu. Możliwe są w tym przypadku dwie opcje:

 -w grobie,

-w specjalnym grobowcu na urny.

Kościół Katolicki również nie zakazuje metody spalania zwłok, chociaż wiele osób z tradycyjnymi przekonaniami religijnymi jest przeciwnych tej metodzie.

Przygotowanie do kremacji oraz działanie krematorium

Przygotowanie ciała do kremowania wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku tradycyjnego pochówku. Za to przygotowanie odpowiedzialny jest wybrany przez rodzinę zakład pogrzebowy. Bliscy osoby zmarłej wybierają strój zmarłego, trumnę oraz specjalną urnę, w której spoczną szczątki. Należy jednak pamiętać, że trumna przeznaczona do kremacji nie może być lakierowana – najczęściej stosuje się trumny sosnowe lub wykonane z tektury. Nie należy wkładać do nich żadnych urządzeń czy też płynów – przedmioty te mogą zostać umieszczone dopiero w urnie ze szczątkami.

Zakładów pogrzebowych, które posiadają swoje własne krematoria, jest coraz więcej. Związane jest to z rosnącym zainteresowaniem takim rodzajem pochówku. Ciało wstępnie zostaje przygotowane w zakładzie pogrzebowym, po czym jest transportowane do krematorium, gdzie umieszcza się je w specjalnym piecu. Nowoczesne krematoria wytwarzają w piecach temperaturę nawet 1000 stopni Celsjusza, przez co zwłoki ulegają całkowitemu spaleniu w ciągu 2-3 godzin. Rodzina zmarłego może uczestniczyć w całym procesie spalania lub tylko w jego początkowym etapie. Po skremowaniu zwłok, szczątki umieszcza się w urnie, a krematorium wystawia rodzinie stosowne dokumenty.

Kremacja zwłok jest rozwiązaniem zbliżonym do tradycyjnego pochówku – biorąc pod uwagę koszty. Należy jednak pamiętać, że takie pożegnanie bliskiej osoby jest dwuetapowe. Obejmuje on zarówno etap spopielenia zwłok, ale również ceremonię, która odbywa się już na cmentarzu.Wróć na bloga